De publicatie van Maarten Luthers 95 stellingen tegen de handel in aflaten, op 31 oktober 1517, wordt algemeen beschouwd als het symbolische begin van het protestantisme.  De protestantse kerken in Europa herdenken in 2017 dat het 500 jaar geleden is dat de reformatie begon. Gennep neemt daarbij een bijzondere positie in omdat het toenmalige hertogdom Kleef, waarvan Gennep deel uitmaakte, aan protestanten een vrijplaats  bood. Talloze vluchtelingen uit andere delen van Europa werden hier opgevangen en leefden in harmonie met de katholieke inwoners van het gebied. Toen in 1815 Gennep werd ingedeeld bij het Koninkrijk der Nederlanden werd de in 1571 gestichte protestantse gemeente  gelijk ook de oudste van Nederland.

De Protestantse gemeente van Gennep is met instemming van de burgerlijke gemeente door de ‘Community of Protestant Churches in Europe (CPCE)’ aangewezen als Reformatiestad. De viering van 500 jaar reformatie is in Gennep gekoppeld aan die van 400 jaar stadhuis en heeft ‘verdraagzaamheid’ en ‘tolerantie’ als thema.

Hieronder vindt u het volledige jubileumprogramma voor 500 jaar Reformatie.

Zie ook de website van de Protestantse Kerk Gennep en Omstreken (Klik HIER) of download het activiteitenoverzicht (klik HIER)

Doorlopend |

Wandeling “PROTESTANTSE VOETSPOREN” door Gennep en omgeving | folder en route bij VVV,  Markt 1 Gennep.

Thema: VRIJPLAATS VOOR ANDERSDENKENDEN

15 februari | Locatie: Raadzaal Stadhuis Gennep | Spreker: Prof. Dr. Mieke Hoogkamp-Korstanje

Thema: GENNEP VRIJPLAATS VOOR ANDERSDENKENDEN / De oudste protestantse gemeente van Nederland

Periode: 6 mei t/m 9 september 2017 | Locatie: Protestantse kerk, Markt 3 te Gennep |  Openingstijden: zaterdag van 11.00-14.00, verder op afspraak (tel. 0485519146) | Organisator: Stichting Johannes Engelen

De expositie bestaat uit twee delen: Aan de linkerwand, komend van buiten, wordt het verhaal verteld van belangrijke hervormers door de eeuwen heen, die bepalend waren voor de Reformatie in 1517. De gevolgen daarvan voor de politiek en de Europese bevolking waren schokkend: oorlogen, vervolging, moordpartijen en grote vluchtelingenstromen.  Aan de tegenovergestelde wand wordt de situatie in het hertogdom Kleef geschetst en hoe geloofsvluchtelingen in Gennep een veilige haven vonden. Samen met lokale protestanten stichtten zij de protestantse gemeente Gennep (1571), die in harmonie met de rooms-katholieken leefde. In 1655 werd de predikant Ds. Johannes Engelen op pad gestuurd om het geld voor de bouw van een eigen kerk bij elkaar te bedelen. Die kerk kwam er in 1663.

13 mei | 17 juni | 29 juli | 19 augustus
Fiets met gids van Goch naar Gennep en vice versa langs historische reformatorische plaatsen. | Startplaats 10.00 uur: Evangelische Kirche Goch, Markt 8, Goch.

RENAISSANCE- EN BAROKMUZIEK

door Eric Fennis (fluit) | Vaughan Schlepp (klavecimbel) | Maaike Roelofs (cello).

10 juni om 20:00 uur | Protestantse kerk, Markt 3 te Gennep | Prijs: v.a. €7,50 | RESERVEER HIER

9 en 10 september
De Protestantse kerk is open op zaterdag en zondag van 11.00-16.00 uur.

Thema: “GENNEP, VRIJPLAATS VOOR ANDERSDENKENDEN” 

20 september 20.00 uur | “De Diepen”, Zwarteweg 60 Milsbeek | toegankelijk voor leden van Sociëteit De Jansberg
Spreker: prof. dr. M. Hoogkamp-Korstanje.

24 september 10:00 uur

Protestantse Kerk, Markt 3 te Gennep

Thema: “RENAISSANCEMUZIEK IS NIET ALLEEN SACRAAL”

25 oktober 20.00 uur | Raadzaal oude stadhuis, Markt 1 Gennep |                                                                                                                          Spreker: dhr. P. Peeters.

Thema: MAARTEN LUTHER EN DE REFORMATIE

8 november om 20:00 uur | Raadzaal stadhuis, Markt 1 Gennep.                                                                                                                        Spreker: dr. R. van Peteghem.

met muziek van Bach rondom de lezing “Gennep Freistatt für Andersdenkende

1 december 17.00 uur | Evangelische Kirche, Markt 8 Goch |                                                                                                                                     Spreker: mevr. Prof. dr. M. Hoogkamp-Korstanje

21 december 19.30 uur
Op de Markt in Gennep | Tevens afsluiting van het jubileumjaar