Bezoek aan Goch

Zondag 7 mei 2017

Fietsend langs de Niers of met de bus naar het ‘Mai und Brunnenfest: 

2017 is in alle opzichten een bijzonder jaar!
Het is dan 500 jaar geleden dat de Reformatie begon. Ook voor onze streek was dat een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis. In Gennep staat de eerste Nederlandse Protestantse kerk die met eigen middelen is gebouwd. Dat werd mede mogelijk gemaakt met gelden uit de buurgemeente Goch.

Het is ook 400 jaar geleden dat in Gennep een stadhuis werd gebouwd. Dat gebeurde met hulp van het Hertogdom Kleef, waartoe ook Goch behoorde. Het voormalige oude raadhuis van Goch vertoont opmerkelijke gelijkenissen met het Gennepse stadhuis.

De banden met onze oosterburen bestaan al heel lang, hoewel er naast hechte vriendschapsbanden, in de lo
op van de geschiedenis ook sprake is geweest van verwijdering in de relatie. Maar er is alle reden om in dit jubileumjaar van Gennep extra aandacht te besteden aan de historische banden met onze Duitse buurgemeente.

Daarom organiseren we vanuit Gennep op 7 mei 2017 een bezoek aan het feestende Goch. Daar vieren ze dan het jaarlijkse “Mai und Brunnenfest”. Op deze dag bezoekt de burgemeester van Gennep zijn collega in Goch en natuurlijk zijn alle inwoners van de gemeente Gennep, dus ook die uit Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide uitgenodigd om naar Goch te komen.

De start van de dag zal in Goch zijn.  Om 12.00 uur wordt iedereen daar op de Markt verwacht. Er treedt ondermeer een Genneps koor op, om de aanwezigheid van alle Gennepenaren luister bij te zetten.

Hoe kom je van Gennep naar Goch?

Er zijn veel manieren om in Goch te komen. Bijvoorbeeld per fiets, met de eigen auto, of met een bus die speciaal voor deze gelegenheid zal rijden om de deelnemers naar het evenement in Goch te vervoeren.

Voor de sportieven onder ons is er een prachtige fietsroute langs de Niersstraat en via Graefenthal naar Goch uitgezet. De informatie hierover is te verkrijgen bij de VVV in Gennep. Bij het voormalige klooster Graefenthal kunt u deelnemen aan een rondleiding, of kunt u de vermoeide benen even rust geven. Maar zorg er wel voor dat u om 12.00 uur op de Markt in Goch bent voor de opening van het ‘Mai und Brunnenfest’. Het rustmoment in Graefenthal zal ongeveer tussen de 30 en 60 minuten in beslag nemen.

Natuurlijk kunt u de rit ook  per auto  maken. Desgewenst kun op de heenweg ook Graefenthal aandoen om samen met de fietsers te genieten van het programma dat daar wordt aangeboden. We zien u dan om 12.00 uur op de Markt in Goch.
Voor de mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen is er een mogelijkheid om met de bus te gaan. Op diverse plaatsen in de gemeente zullen mogelijkheden zijn om op te stappen. Zo komt u tegen een geringe vergoeding van € 5.- p.p. comfortabel in Goch. Voor de KBO-leden zullen door de plaatselijke KBO-afdeling regelingen getroffen worden om u op te geven voor deze tocht. Over de tijdstippen van de heen- en terugreis zullen wij u later nog nader informeren.

Ook voor de mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel is er een mogelijkheid gebruik te maken van het vervoer met speciale busjes. Ook hiervoor moet u zich vooraf opgeven bij de KBO. Ook deze wijze van vervoer kost € 5.- p.p.. U geniet hiervoor een dag in Goch en komt weer terug in Gennep na een gezellige dag. Geeft u zich wel even op; dan kunnen wij het vervoer plannen.

Op 1 en 2 juli wisselen we van rol. Dan is Gennep gastheer voor de inwoners uit Goch, die dan een tegenbezoek komen brengen tijdens de historische marktdag die Gennep dan in 17e eeuwse stijl zal beleven. Voor hen zijn dezelfde vervoersmogelijkheden beschikbaar.

Aanmelden

De organisatie wil graag weten op hoeveel mensen er ongeveer moet worden gerekend. Vooral is belangrijk hoeveel mensen er gebruik maken van het vervoer per bus of een rolstoelbus. De KBO-afdelingen in onze gemeenten heb
ben zich bereid verklaard te helpen bij het inventariseren van de vervoerswensen. Dus als u van plan bent om deel te nemen aan dit evenement, dan verzoeken wij u dit alvast te melden bij uw KBO-afdeling.

Kijk regelmatig even naar deze website

Binnenkort zal er meer gedetailleerde informatie over deze uitwisseling tussen Gennep en Goch beschikbaar komen. Raadpleeg daarom regelmatig deze website voor de meest actuele berichten.