LEZING

dinsdag 11 april 2017 om 10:30 uur in de Bibliotheek te Gennep; Entreeprijs €2,50

Spreker: Jan Nillesen

Thema: Gennep, stad aan Maas en Niers; een culturele biografie

Vooraf reserveren is mogelijk via de website www.biblioplus.nl; per e-mail naar info@biblioplus.nl of telefonisch bij de vestiging Gennep 0485-511220. Het maximum aantal deelnemers is 50. Bij voldoende belangstelling wordt de lezing op een later tijdstip herhaald.

 

Deze lezing betreft een landschapsbiografische en historisch ecologische beschouwing over de geschiedenis van  Gennep.  We maken een reis door de tijd. We beschrijven het ontstaan van de landschappen, de rol van Maas Rijn en ijs en de vestiging van de eerste mensen op het rivierduin.  We volgen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen.

Jan Nillesen vertelt tijdens deze lezing het verhaal dat schuil gaat achter de aardkundige verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen  het landschap inrichtten. Speciaal aandacht gaat uit naar de culturele codes die het leven van de bevolking beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen die werden genomen. Het landschap rondom Gennep kent een lange en zeer tumultueuze geschiedenis. Natuurkrachten van ijs, water en wind droegen bij aan de vormgeving. De mens voegde er elementen aan toe, maar de mens deed er soms ook afbreuk aan. De lezing geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het landschap rond

Gennep: een gevarieerd gebied van rivieren, beken, terrassen,  beekdalen oeverwallen en stroomruggen. Met bossen, graslanden,  heidevelden, moerassen en rivierduinen.

Jan Nillesen is gepensioneerd onderwijzer die in zijn werkzame leven gewerkt heeft in de dorpen aan de Maas. Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde uitgegaan naar natuurstudie en aardkunde.  Daarbij was hij actief in de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging [KNNV], IVN, en Werkgroep Geologie en Landschap. In 2013 werd aan hem door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging de ARJA prijs uitgereikt voor de meest samenhangende beschrijvingen van natuur en landschap.

Dit is een activiteit in de serie KennisMakers, een project van BiblioPlus om kennisdeling in het werkgebied te ondersteunen.