ZATERDAG 24 JUNI 2017 | 14:45 – 17:00 uur | Markt Gennep

HISTORISCHE KINDERSPELEN

Tijdens de Gildenontmoetingsdag verzorgt meneer Bas van ‘Baroen Historische Kinderactiviteiten’ een speciaal spelprogramma voor kinderen vanaf 7 jaar. Het belooft een leuke, maar ook een erg leerzame middag te worden. Want het gaat over steden die zich moesten verdedigen, over de 80-jarige oorlog,  schutterijen, soldaten en wapens. Toch ga je geen soldaatje spelen. Maar wat dan wel? Meneer Bas heeft  alvast opgeschreven wat je kunt verwachten.

Musketschieten en piekvechten.
“Wat is een “schutter”? Een schutter was heel vroeger iemand die met pijl en boog schoot. Maar in de 17e eeuw was het een inwoner van een stad die lid was van de burgerwacht. Zo’n burgerwacht werd schutterij genoemd. Dat was een door de plaatselijke overheid aangesteld corps van wapenvaardige burgers. Het was hun taak om de stad en zijn omgeving te verdedigen. En ze moesten de orde handhaven. Het was dus eigenlijk een een combinatie van een soldaat en een politieman, hoewel in de 17e eeuw een soldaat al wel een echt beroep was.

Afhankelijk van de grootte van de stad had elke wijk of dorp een eigen vaandel, bijv. het Oranje-, Witte- of Blauwe vaandel. Zo’n eenheid van de schutterijen werd toen “vendel” genoemd. Om de zoveel tijd moest het vendel exerceren en schietoefeningen doen. Zo is het ‘koningsschieten’ ontstaan.

Een schutterij bestond net als het echte Staatse leger uit musketiers en piekeniers. Een musketier vecht met een musket. Dat is een soort geweer. En een piekenier vecht met een lange speer tegen andere piekeniers, musketiers of paarden.

Word jij onderdeel van de wapenvaardige burgers? Wil je weten hoe je een musket moet laden, een piek moet hanteren en waarom soldaten vroeger in rijen en gelederen moesten vechten? Baroen gaat het niet alleen vertellen maar je gaat het ook zelf doen! “