Boeren, burgers en buitenlui

In het stadhuis van Gennep is het lokale openbaar bestuur al 400 jaar lang gehuisvest. Vier eeuwen lang zijn alle inwoners van de gemeente aangewezen geweest op de publieke service die vanuit dit gebouw werd – en nog steeds wordt – geboden aan burgers, boeren en buitenlui. Dat biedt een naadloze aansluiting aan het centrale landelijke thema voor de open monumentendagen van 2017.

Evenals voorgaande jaren worden de open monumentendagen georganiseerd door een werkgroep vanuit de Federatieve Stichting Platform Cultuurhistorie Maas en Niers.