LEZING


woensdag 15 februari 2017 om 20:00 uur – Raadzaal Stadhuis – Vrij entree

woensdag 20 september om 20:00 uur – De Diepen, Zwarteweg 60 Milsbeek (organisatie: Societeit St. Jansberg)

vrijdag 1 december om 17:00 uur –  Evangelische Kirche, Markt 8 Goch (Vesper, met muziek van Bach)

Spreker: Prof. Dr. Mieke Hoogkamp-Korstanje

Thema: Gennep, vrijplaats voor andersdenkenden

Het jaar 2017 is voor Gennep een jubileumjaar: 400 jaar stadhuis (1617) en 500 jaar Reformatie (1517). De Reformatie heeft de geschiedenis van Gennep in de 16e en 17e eeuw sterk beïnvloed. De Stichting Johannes Engelen heeft daarom een aantal activiteiten ontplooid, die deel uitmaken van het totale programma voor het jubileumjaar.

In de eerste lezing van dit jaar “Vrijplaats voor andersdenkenden” wordt een tijdsbeeld geschetst van de 16e eeuw, de omstandigheden in Europa in het algemeen en op sociaal, economisch en politiek gebied in het bijzonder. Zo wordt duidelijk waarom de Reformatie plaats vond en welke gevolgen dit alles heeft gehad voor het leven van alledag in de landen om ons heen en voor de bevolking van Gennep tot op de dag van vandaag.

De regio Gennep speelde een belangrijke rol tijdens en na de Reformatie (hervorming) in de 16 e eeuw. Niet voor niets is Gennep internationaal geëerd met de titel Reformatiestad. Vluchtelingen uit heel Europa die om hun geloof werden vervolgd, vonden hier een veilig heenkomen. Geen geweld, geen burgeroorlog, geen vervolging, maar tolerantie en respect waren de sleutelwoorden voor de samenleving in deze streek.

Mieke Hoogkamp-Korstanje

Na de studie geneeskunde aan de universiteit van Utrecht gespecialiseerd in medische microbiologie en infectieleer. Als arts-microbioloog verbonden aan de universiteit en het academisch ziekenhuis Utrecht, het streeklaboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland en daarna benoemd als hoogleraar medische microbiologie aan het Radboud UMC. Na vervroegde pensionering 11 jaar projectleider van de landelijke Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid in samenwerking met het ministerie van VWS, het RIVM en de Gezondheidsraad.

Hobby’s: cultuurhistorie, fotografie, muziek, koken en bakken.

Mieke is getrouwd met Jan, heeft twee zonen (Frans en Hessel) en twee kleindochters (Brechtje en Sanne). Mieke is secretaris van de Stichting Johannes Engelen, van het Federatief Platform Cultuurhistorie Maas en Niers en lid van de Werkgroep Open Monumentendagen.

Lezingencyclus

Deze lezing maakt deel uit van een lezingencyclus georganiseerd door diverse organisaties waaronder de Stichting Johannes Engelen. Lezingen die voor dit jubileumjaar op de rol staan, gaan bijvoorbeeld over ‘de geneeskunde op het platteland in de afgelopen eeuwen’, ‘de etsen van Rembrandt’ en ‘voedsel in de 17e eeuw’.