Wiel van Dinter over protestanten in katholiek Gennep

De Protestantse Gemeente van Gennep is de oudste van Nederland. En het protestantse kerkje aan de Markt in Gennep is de eerste in ons land die met eigen geld is gebouwd. Daar kwam geen beeldenstorm aan te pas. Dat kon tot stand komen in een gebied dat overwegend katholiek was,  en dat nog steeds is. De bijzondere positie van het protestantisme in Gennep vindt zijn oorsprong in de politieke en bestuurlijke verhoudingen in het voormalige Hertogdom Kleve, waarvan de stad Gennep deel uitmaakte.

De geschiedenis van het protestantisme in dit katholieke deel van Nederland is uitvoerig bestudeerd door mevrouw Prof. Dr. Mieke Hoogkamp en de Stichting Johannes Engelen. Op initiatief van genoemde stichting en met instemming van de burgerlijke gemeente, is Gennep in dit herdenkingsjaar van de reformatie door de Community of Protestant Churches in Europe (CPCE) aangewezen als Reformatiestad. Kortheidshalve verwijzen wij voor meer informatie naar de websites van de Protestantse Gemeente Gennep en naar die van de CPCE.

De stadshistoricus Wiel van Dinter, waarvan op deze website een artikelenserie is gepubliceerd over het 400 jaar oude Gennepse Stadhuis, heeft zich eveneens verdiept in de komst naar Gennep van protestantse families, hun integratie in de lokale gemeenschap en hun betekenis voor het bestuur en de ontwikkeling van de stad. Zijn speurtocht door die geschiedenis wordt samengevat in een artikelenreeks die op deze website wordt geplaatst. De eerste twee artikelen zijn inmiddels gereed. U vindt ze op de volgende pagina’s.

De komende weken verschijnen de volgende afleveringen.