JUBILEUM

In 2017 wordt herdacht dat het 400 jaar geleden is, dat het historische Stadhuis van Gennep werd gebouwd. Op initiatief van gemeente Gennep bereiden diverse organisaties een keur aan activiteiten voor die daar aan herinneren.

Onder coördinatie van Summmertime en het Platform Cultuurhistorie, en in nauwe samenwerking met de gemeente Gennep, wordt in 2017 de realisatie van het Stadhuis gevierd. In dat jubileumjaar gaan we op verschillende momenten de eerste helft van de 17e eeuw herbeleven. Niet alleen het Stadhuis staat centraal, maar ook de opvattingen, gebruiken, beroepen en zorgen van de Gennepse inwoners in die tijd. Natuurlijk leggen we verbindingen met de tijd waarin wij nu leven.
Organisaties, verenigingen en instellingen die zich verbonden voelen met Gennep worden uitgenodigd zelf initiatieven te ondernemen, dan wel aan te sluiten bij door andere georganiseerde initiatieven en activiteiten. Belangrijk is dat het een ‘feestje’ voor alle inwoners van onze gemeente wordt; ook de kerkdorpen horen er heel nadrukkelijk bij!

Ervaring in de samenwerking tussen diverse organisaties en gemeente is op een uiterst positieve wijze opgedaan tijdens de herdenking van 70 jaar bevrijding in 2015. Door samen te werken is er een totaalbeeld van de herdenking ontstaan en zijn nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Dat moet ook voor dit evenement weer kunnen lukken!
Via dit nieuwsbulletin willen we geïnteresseerden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.