LEZING


dinsdag 14 november 2017 om 20:00 uur  

In de Kenniskeuken bij Biblioplus, Vestiging Gennep

Entreeprijs €2,50

Spreker: Jan Nillesen

Thema: Het Ketelwald

Vooraf reserveren kan telefonisch bij de Biblioplus Gennep 0485-511220 of per e-mail bibliotheekgennep@biblioplus.nl.

Het maximum aantal deelnemers is 50. 

Sacrum Nemus Batavorum | Een  culturele biografie

De lezing betreft een landschaps-biografische en historisch-ecologische visie op het Ketelwald. We maken een reis door de tijd.

We beschrijven het ontstaan van de landschappen, de ijstijden, de rol van Rijn en Maas en de vestiging van de eerste mensen aan de randen van het Wald.  We volgen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen. We sluiten af met een toekomstvisie op “Het Wald”.

Jan vertelt tijdens de lezing het verhaal dat schuil gaat achter de aardkundige verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen  het landschap inrichtten. Het Wald kent een lange en zeer tumultueuze geschiedenis. Natuurkrachten: IJs, water en wind droegen bij aan de vormgeving. De mens voegde er elementen aan toe, maar de mens deed er soms ook afbreuk aan. De lezing geeft een overzicht  van de ontstaansgeschiedenis van het Wald: een gevarieerd gebied met een Pradolina, IJssmeltwaterdalen, Droogdalen, Glaciale tongbekkens Sanders,  beken, bronnen, sprengen en sprengkoppen.  Met wald, broeken, goren krochten, bosweiden,  heidevelden,  en kwelmoerassen.

Jan Nillesen

Jan Nillesen is gepensioneerd onderwijzer die in zijn werkzame leven gewerkt heeft in de dorpen aan de Maas. Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde uitgegaan naar natuurstudie en aardkunde.  Daarbij was hij actief in de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging [KNNV], IVN,  Werkgroep Geologie en Landschap, PKN  Plantensociologische Kring Nederland, KNBV Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging. In 2013 werd aan hem door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging de ARJA prijs uitgereikt voor de meest samenhangende beschrijvingen van natuur en landschap.

Dit is een activiteit in de serie KennisMakers, een project van BiblioPlus om kennisdeling in het werkgebied te ondersteunen.