LEZING

 woensdag 25 oktober 2017 om 20:00 uur – Raadzaal Stadhuis – Vrij entree

Spreker: Peter Peeters

Thema: Renaissance muziek en tijdsbeeld” |‘Renaissancemuziek is niet alleen sacraal’

In verband met het beschikbaar aantal plaatsen is het noodzakelijk om vooraf te reserveren, via een e-mail naar m.leideritz@planet.nl

De zaal is om 19.30 uur open.

In het kader van het jubileum 400 jaar stadhuis Gennep is inmiddels al een aantal lezingen gerealiseerd. Tot aan het eind van het jubileumjaar volgt nog een drietal . Alle lezingen hebben de historie als onderwerp: van geneeskunde naar voeding, van kunst naar natuur en steeds staat de 17e eeuw centraal.

De lezing van 25 oktober staat in het teken van muziek. De ‘Renaissance muziek en tijdsbeeld’ verwijst naar een breder beeld dat de heer Peter Peeters zal schetsen, want niet alleen de muziek komt aan bod maar ook zal hij dieper ingaan op wat zich in die periode afspeelde. Het was een vernieuwende tijd waarin personen als Erasmus en Luther vele veranderingen in denken en leven bewerkstelligden. Peeters zegt hierover: ‘In de lezing neem ik u mee terug in de tijd. Sinds wanneer kennen wij muziek en wat weten we daarvan? Wat ging er vooraf aan de Renaissancemuziek? De troubadours, trouvères en minnesänger, en daarvoor? We gaan terug naar meer dan 3400 jaar geleden. Vervolgens gaan we met zevenmijlslaarzen door de muziekgeschiedenis heen, tot aan de Renaissance.

Daar aangekomen, gaan we uitgebreid zien – en vooral horen – wat de Renaissance zo bijzonder maakt. De muzikale ontwikkelingen in de Renaissance hebben de volgende kenmerken: wijziging in het notatiesysteem; naast religieuze steeds meer wereldlijke muziek en instrumentale muziek; striktere regels met betrekking tot consonantie en dissonantie; 

meer aandacht voor de relatie tekst-muziek; internationale verspreiding van het polyfone repertoire, onder meer door de reislust van de componisten en de opkomst en het succes van de muziekdruk; de Reformatie en Contrareformatie. In de Renaissance waren het vooral de componisten uit de zuidelijke Nederlanden en Picardië die voor deze vernieuwingen 

instonden maar ook de Reformatie en Contrareformatie hebben hun sporen nagelaten.’

Spreker

De heer Peeters heeft Electrotechniek gestudeerd in Eindhoven (HTS) en heeft bij Philips gewerkt o.a. in de UK (Stevenage) en in Nijmegen. Tussendoor heeft hij ook een jaar gestudeerd aan de kunstacademie in Enschede. Sedert 1988 woont hij met zijn gezin in Milsbeek.

Deze lezing wordt in het kader van “400 jaar stadhuis Gennep” aangeboden door de ‘Stichting Johannes Engelen’